Được phép điều chuyển trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo

Liên quan đến đề xuất điều chuyển Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, mới đây, Bộ Xây dựng đã ra văn bản chỉ đạo cụ thể.

Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo
Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo sẽ được điều chuyển nếu đáp ứng
được các quy định. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 10 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã quy định cụ thể về việc điều chuyển tài sản công. Và tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng đã quy định rõ về các trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận việc điều chuyển Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo.

Bộ Xây dựng sẽ thống nhất phương án thực hiện điều chuyển trụ sở các Ban Chỉ đạo theo đề xuất của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1804/VPCP-KHTC nếu công trình đáp ứng được đầy đủ các quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.